KÖZÉRDEKŰ ADATOK

KÖZADATKERESŐ

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK          I.1. A Társaság főbb adatai
TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT.
1094 Budapest, Liliom utca 41.
Cégjegyzékszám: 01-09-917855
Adószám: 21455584-2-43
Ügyvezető igazgató: Barda Beáta
info@trafo.hu

    I.2.   SZMSZ ábra +
 I.3. TRAFÓ KMH Nonprofit Kft. vezetőségi tagok és elérhetőségük + Barda Beáta ügyvezető +36 1 886 4893 barda@trafo.hu
Kuskó Szilvia gazdasági igazgató +36 1 215 1707 szilvik@trafo.hu
Szabó György menedzser igazgató +361 456 2042 gyuri@trafo.hu
Drucker Dávid marketingvezető +36 20 400 6073 david@trafo.hu
Haraszti Zsolt technikai igazgató +361 886 4899 hara@trafo.hu
I.4.  Ügyfélkapcsolati elérhetőségek, ügyfélfogadási rend +
    I.5. - I.10. +     nem releváns
    I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv + Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal
székhely: Budapest V., Városház utca 9-11.
postai cím: Budapest V., Városház utca 9-11.
levelezési cím: 1840 Budapest
telefonszám: 36 1 327-1000
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának elérhetősége

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
II.1. A Trafó KMH Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája + - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  - Alapító okirat,
  - SZMSZ 2022,
  - Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
  - Fenntartói megállapodás,
  - Haszonbérleti szerződés
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény;
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
- Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól;
- Az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet;
    II.2. - II.12. +     nem releváns
    II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésével megbízott személy +
Kuskó Szilvia gazdasági igazgató

Közérdekű adatigénylés előterjeszthető  szóban, írásban vagy elektronikus úton:  
Szóban: 
munkanapokon, előzetesen egyeztetett időpontban 13.00-15.00 óra között a gazdasági igazgatónál (1094 Budapest, Liliom utca 41. IV. em.)
Időpontot egyeztetni a 36/1/2151707-es számon lehet.            

Írásban:
- postán: a Színház székhelyére (1094 Budapest, Liliom utca 41.) küldött levélben
- személyesen benyújtva: a gazdasági igazgató titkárságán (IV. em.)
- elektronikusan: a szilvik@trafo.hu címre küldve.

    II.14. Statisztikai adatgyűjtés eredményei + Színházi stat. 2020
Színházi stat. 2021
Statisztikai jelentés 2020
Statisztikai jelentés 2021 Színházi stat. 2022
Statisztikai jelentés 2022
Statisztikai jelentés 2023
    II.15. - II.17. + nem releváns
    II.18. Különös és egyedi közzétételi listák +Különös közzétételi lista:
- A Takarékos tv.2.§ (1) -(4) bekezdései alapján vezetők bérei,
- A Kbt. 43§ában éves kb tervek,
- 1 %,

Egyedi közzétételi lista:
Fővárosi Közgyűlés 134/2015. (I.28.) Főv.Kgy. Határozata alapján:

Alapító adatai:
hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal
székhely: Budapest V., Városház utca 9-11.
postai cím: Budapest V., Városház utca 9-11.
levelezési cím: 1840 Budapest
telefonszám: 36 1 327-1000
honlap: www.budapest.hu
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának elérhetősége

Ingatlan elidegenítés:
A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén döntött arról, hogy 2015. március 1-től a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül közzé kell tenni.
A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik, ugyanakkor, a Budapest Főváros Önkormányzata által haszonbérleti szerződés alapján átadott Bérleményt használ.
A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. által használt bérlemény a 1094 Budapest, Liliom u.41. szám alatti ingatlanban található, helyrajzi szám: 37114, terület 1012 m2. Az ingatlan kizárólagos tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata. Az ingatlan tulajdonosa a 1120/2013. (12.18.) Gazdasági Bizottság határozatnak megfelelően használatba-adási szerződés alapján az ingatlant teljes körűen a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft használatába adta, annak lehetőségével, hogy az ingatlanban található helyiségeket tovább hasznosíthatja, bérbe, illetve használatba adhatja, azt azonban el nem idegenítheti.

Ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések:
-
    II.19. - II.24. +     nem releváns

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. Éves beszámolók, Éves üzleti tervek +
Éves beszámoló 2013
Kiegészítő melléklet 2013
Könyvvizsgálói jelentés 2013
Közhasznúsági melléklet 2013
2012. évi üzleti terv
2013. évi üzleti terv
2014. évi üzleti terv
2014. évi táblázatok
Éves beszámoló 2014
Kiegészítő melléklet 2014
Könyvvizsgálói jelentés 2014
Közhasznúsági melléklet 2014
2015. évi üzleti terv
2015. évi táblázatok
Éves beszámoló 2015
Kiegészítő melléklet 2015
Könyvvizsgálói jelentés 2015
Közhasznúsági melléklet 2015
2016. évi üzleti terv
2016. évi táblázatok
2017. évi üzleti terv
2017.évi táblázatok
Éves beszámoló 2016
Kiegészítő melléklet 2016
Könyvvizsgálói jelentés 2016
Közhasznúsági melléklet 2016
Könyvvizsgálói jelentés 2017
Közhasznúsági melléklet 2017.05.17.
Mérlegbeszámoló 2017
Kiegészítő melléklet 2018.05.17.
2018. évi üzleti terv
2018. évi táblázatok
Éves beszámoló  2018
Kiegészítő melléklet 2018
Kivonat
Üzleti jelentés 2018
Teljességi nyilatkozat
Záradék 2018
Közhasznúsági melléklet 2018
2019. évi üzleti terv
2019. évi táblázatok
    Üzleti jelentés 2019
    Teljességi nyilatkozat 2019
    Záradék 2019
    Közhasznúsági melléklet 2019
    Mérlegbeszámoló 2019
    Kiegészítő melléklet 2019
    Felügyelőbizottsági határozat 2019
        Kiegészítő melléklet 2019
Felügyelőbizottsági határozat 2020
Közhasznúsági melléklet 2020
Kiegészítő melléklet 2020
Mérleg 2020
Teljességi nyilatkozat 2020
Üzleti jelentés 2020
Független könyvvizsgálói jelentés 2020
2020. évi üzleti terv
2020. évi üzleti terv táblázatok
Jegyzőkönyv 2021
Közhasznúsági melléklet 2021
Kiegészítő melléklet 2021
Beszámoló 2021
Teljességi nyilatkozat 2021
Üzleti jelentés 2021
Független könyvvizsgálói jelentés 2021
2021. évi üzleti terv
2021. évi üzleti terv táblázatok
2022. évi üzleti terv
2022. évi üzleti terv táblázatok
    Üzleti jelentés 2022
    Teljességi nyilatkozat 2022
    Független könyvvizsgálói jelentés 2022
    Közhasznúsági melléklet 2022
    Mérlegbeszámoló 2022
    Kiegészítő melléklet 2022
    Kivonat 2022
2023. évi üzleti terv
2023. évi üzleti terv táblázatok
    Üzleti jelentés 2023
    Teljességi nyilatkozat 2023
    Éves beszámoló 2023
2024. évi üzleti terv
2024. évi üzleti terv táblázatok
   
    III.2. Létszám statisztikák +    - 2021. második negyedév
   - 2021. harmadik negyedév
   - 2021. negyedik negyedév
   - 2022. első negyedév
   - 2022. második negyedév
    III.3. +     nem releváns
III.4. Nettó 5 millió feletti szerződések: táblázatok +
Megnevezése (típusa) Tárgya A szerződést kötő felek neve A szerződés egyedi ill. éves nettó értéke Szerződés időtartama
Vállalkozási szerződés szállodi szolgáltatás CORVIN HOTEL SZOLG. KFT.               7,544,448 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Közbeszerzési keretszerződés technikusi tevékenység CALVUS BT.            17,218,500 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Dollár Papa Gyermekei Egyes.               6,720,000 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Erős Táncért Alapítvány               8,143,810 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Függetlenül Egymással Közhaszn            11,510,000 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Kortárs Táncért és Jelelő Szin               6,000,000 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Kósa-Therm Kft.            58,985,000 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység SÍN Nonprofit Kft.               5,198,600 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Soharóza Közhasznú Egyesület               6,600,000 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Zeusz Milf Kft.               6,260,000 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Közbeszerzési keretszerződés Trafó előtér bővítése  E-Builder Kft.          120,000,000 Ft 2019.01.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés Trafó előtér bővítésének műszaki ellenőrzése Budapest Főv. Vagyonkezelő Köz               7,120,000 Ft 2019.04.01.-2019.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység CCN2  29 195 € 2019.04.19.-2019.04.20.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Menno Plukker Theatre Agency  31 900 € 2019.05.24.-2019.05.26.
2019. évi szerződések +
Megnevezése (típusa) Tárgya A szerződést kötő felek neve A szerződés egyedi ill. éves nettó értéke Szerződés időtartama
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Függetlenül Egymással Közhasznú           8,560,000 Ft 2020.01.01.-2020.12.31.
Közbeszerzési keretszerződés Trafó előtér bővítése  E-Builder Kft.         53,875,655 Ft 2020.01.01.-2020.01.24.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány           5,529,488 Ft 2020.01.01.-2020.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Fondation Pour L'art  26 973 € 2020.10.15.-2020.10.28
2020. évi szerződések +
Megnevezése (típusa) Tárgya A szerződést kötő felek neve A szerződés egyedi ill. éves nettó értéke Szerződés időtartama
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Függetlenül Egymással Közhaszn           6,580,000 Ft 2021.01.01.-2021.12.31.
Vállalkozási szerződés áramszolgáltatás ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő           5,980,521 Ft 2021.01.01.-2021.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Ass Compagnie 111  16 330 € 2021.11.19.-2021.11.20.
2021. évi szerződések +
Megnevezése (típusa) Tárgya A szerződést kötő felek neve A szerződés egyedi ill. éves nettó értéke Szerződés időtartama
Vállalkozási szerződés Allen&Heath pult beszerzése AUDMAX KFT.           5,067,430 Ft  
Vállalkozási szerződés szállodi szolgáltatás CORVIN HOTEL SZOLG. KFT.           7,789,353 Ft 2022.01.01.-2022.12.31.
Vállalkozási szerződés épület takarítási feladatok ellátása Diaktív Plusz Kft.           6,211,961 Ft 2022.01.01.-2022.12.31.
Vállalkozási szerződés áramszolgáltatás E.ON Energiamegoldások Kft.           5,653,959 Ft 2022.01.01.-2022.12.31.
Vállalkozási szerződés áramszolgáltatás ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő           5,430,525 Ft 2022.01.01.-2022.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Soharóza Közhasznú Egyesület         10,000,000 Ft 2022.01.01.-2022.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány           5,935,000 Ft 2022.01.01.-2022.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Theater Bremen GmbH  15 000 € 2022.02.11.-2022.02.12
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Compagnie Marie Chouinard  18 500 € 2022.05.20.-2022.05.21.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Aurora Nova - International Theatre 15,871 € 2022.11.03.-2022.11.04.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Menno Plukker Theatre Agency 28,030 € 2022.04.08.-2022.04.09.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Centre chorégraphique national du Havre 15,250 € 2022.09.15.-2022.09.16.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Ass Le Phare Centre Choregrap 13,381 € 2022.09.15-2022.09.15
2022. évi szerződések +
Megnevezése (típusa) Tárgya A szerződést kötő felek neve A szerződés egyedi ill. éves nettó értéke Szerződés időtartama
Vállalkozási szerződés épület takarítási feladatok ellátása Diaktív Plusz Kft.           8,164,630 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Dollár Papa Gyermekei Egyes.           7,075,463 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés áramszolgáltatás E.ON Energiamegoldások Kft.         11,791,914 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Freeszfe Egyesület           6,989,352 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Függetlenül Egymással Közhaszn           7,703,885 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Kortárs Táncért és Jelelő Szin           6,800,000 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Launching Gagarin Kft.           5,300,000 Ft 2023.02.11.-2023.02.12.
Közbeszerzési szerződés Led lámpatestek beszerzése Lisys-Project Kft.         22,201,937 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Közbeszerzési keretszerződés áramszolgáltatás MVM Next Energiakereskedelmi           5,616,137 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Közbeszerzési keretszerződés földgáz beszerzés MVM Next Energiakereskedelmi         12,216,293 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Off Alapitvány           7,850,000 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység SÍN Nonprofit Kft.           5,330,000 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány         12,055,380 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Ass Compagnie 111 20,000 € 2023.03.30.-2023.03.31.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység Far From The Norm 23,229 € 2023.02.23.-2023.02.24.
Vállalkozási szerződés előadóművészeti tevékenység DAN DAW Creative Projects LTD 17,800 € 2023.09.28.-2023.09.29.
2023. évi szerződések +
    III.5. - III.7. +   
III.8. Közbeszerzési információk + 2019. évi eredeti közbeszerzési terv
2022. évi eredeti közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv (2. verzió)
villamos energia beszerzés
MVM villamosenergia szerződés
szcenikai világítástechnikai eszközök beszerzése
Lisys szerződés (szcenikai világítástechnikai eszközök)
2023. évi földgáz beszerzés osszegzés
MVM földgáz-kereskedelmi szerződés
2024. évi közbeszerzési terv
2024. évi közbeszerzési terv (2. verzió)
-
TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
Jegypénztárunk augusztus 22-ig zárva tart.:
  • nagytermi előadásnapokon: 17h - előadás vége + 30 perc, max. 22h
  • stúdió-, kabin- és klubelőadás napokon: 17h-20h30
  • egyéb napokon: 17h-20h
Trafó Galéria nyitvatartás:
  • A Trafó Galéria 2024 szeptemberéig nyári szünet miatt zárva tart.
  • -
  • -
Elérhetőségek

  • A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

Médiapartnerek

Együttműködő partnerek