KÖZÉRDEKŰ ADATOK

KÖZADATKERESŐ

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK          I.1. A Társaság főbb adatai
TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA NONPROFIT KFT.
1094 Budapest, Liliom utca 41.
Cégjegyzékszám: 01-09-917855
Adószám: 21455584-2-43
Ügyvezető igazgató: Barda Beáta
info@trafo.hu

    I.2.   SZMSZ ábra +
 I.3. TRAFÓ KMH Nonprofit Kft. vezetőségi tagok és elérhetőségük + Barda Beáta ügyvezető +36 1 886 4893 barda@trafo.hu
Kuskó Szilvia gazdasági igazgató +36 1 215 1707 szilvik@trafo.hu
Szabó György menedzser igazgató +361 456 2042 gyuri@trafo.hu
Drucker Dávid marketingvezető +36 20 400 6073 david@trafo.hu
Haraszti Zsolt technikai igazgató +361 886 4899 hara@trafo.hu
I.4.  Ügyfélkapcsolati elérhetőségek, ügyfélfogadási rend +
    I.5. - I.10. +     nem releváns
    I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv + Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal
székhely: Budapest V., Városház utca 9-11.
postai cím: Budapest V., Városház utca 9-11.
levelezési cím: 1840 Budapest
telefonszám: 36 1 327-1000
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának elérhetősége

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
II.1. A Trafó KMH Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája + - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  - Alapító okirat,
  - SZMSZ 2022,
  - Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
  - Fenntartói megállapodás,
  - Haszonbérleti szerződés
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény;
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
- Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól;
- Az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet;
    II.2. - II.12. +     nem releváns
    II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésével megbízott személy +
Kuskó Szilvia gazdasági igazgató

Közérdekű adatigénylés előterjeszthető  szóban, írásban vagy elektronikus úton:  
Szóban: 
munkanapokon, előzetesen egyeztetett időpontban 13.00-15.00 óra között a gazdasági igazgatónál (1094 Budapest, Liliom utca 41. IV. em.)
Időpontot egyeztetni a 36/1/2151707-es számon lehet.            

Írásban:
- postán: a Színház székhelyére (1094 Budapest, Liliom utca 41.) küldött levélben
- személyesen benyújtva: a gazdasági igazgató titkárságán (IV. em.)
- elektronikusan: a szilvik@trafo.hu címre küldve.

    II.14. Statisztikai adatgyűjtés eredményei + Színházi stat. 2020
Színházi stat. 2021
Statisztikai jelentés 2020
Statisztikai jelentés 2021 Színházi stat. 2022
Statisztikai jelentés 2022
    II.15. - II.17. + nem releváns
    II.18. Különös és egyedi közzétételi listák +Különös közzétételi lista:
- A Takarékos tv.2.§ (1) -(4) bekezdései alapján vezetők bérei,
- A Kbt. 43§ában éves kb tervek,
- 1 %,

Egyedi közzétételi lista:
Fővárosi Közgyűlés 134/2015. (I.28.) Főv.Kgy. Határozata alapján:

Alapító adatai:
hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal
székhely: Budapest V., Városház utca 9-11.
postai cím: Budapest V., Városház utca 9-11.
levelezési cím: 1840 Budapest
telefonszám: 36 1 327-1000
honlap: www.budapest.hu
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának elérhetősége

Ingatlan elidegenítés:
A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén döntött arról, hogy 2015. március 1-től a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül közzé kell tenni.
A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik, ugyanakkor, a Budapest Főváros Önkormányzata által haszonbérleti szerződés alapján átadott Bérleményt használ.
A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. által használt bérlemény a 1094 Budapest, Liliom u.41. szám alatti ingatlanban található, helyrajzi szám: 37114, terület 1012 m2. Az ingatlan kizárólagos tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata. Az ingatlan tulajdonosa a 1120/2013. (12.18.) Gazdasági Bizottság határozatnak megfelelően használatba-adási szerződés alapján az ingatlant teljes körűen a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft használatába adta, annak lehetőségével, hogy az ingatlanban található helyiségeket tovább hasznosíthatja, bérbe, illetve használatba adhatja, azt azonban el nem idegenítheti.

Ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések:
-
    II.19. - II.24. +     nem releváns

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. Éves beszámolók, Éves üzleti tervek +
Éves beszámoló 2013
Kiegészítő melléklet 2013
Könyvvizsgálói jelentés 2013
Közhasznúsági melléklet 2013
2012. évi üzleti terv
2013. évi üzleti terv
2014. évi üzleti terv
2014. évi táblázatok
Éves beszámoló 2014
Kiegészítő melléklet 2014
Könyvvizsgálói jelentés 2014
Közhasznúsági melléklet 2014
2015. évi üzleti terv
2015. évi táblázatok
Éves beszámoló 2015
Kiegészítő melléklet 2015
Könyvvizsgálói jelentés 2015
Közhasznúsági melléklet 2015
2016. évi üzleti terv
2016. évi táblázatok
2017. évi üzleti terv
2017.évi táblázatok
Éves beszámoló 2016
Kiegészítő melléklet 2016
Könyvvizsgálói jelentés 2016
Közhasznúsági melléklet 2016
Könyvvizsgálói jelentés 2017
Közhasznúsági melléklet 2017.05.17.
Mérlegbeszámoló 2017
Kiegészítő melléklet 2018.05.17.
2018. évi üzleti terv
2018. évi táblázatok
Éves beszámoló  2018
Kiegészítő melléklet 2018
Kivonat
Üzleti jelentés 2018
Teljességi nyilatkozat
Záradék 2018
Közhasznúsági melléklet 2018
2019. évi üzleti terv
2019. évi táblázatok
    Üzleti jelentés 2019
    Teljességi nyilatkozat 2019
    Záradék 2019
    Közhasznúsági melléklet 2019
    Mérlegbeszámoló 2019
    Kiegészítő melléklet 2019
    Felügyelőbizottsági határozat 2019
        Kiegészítő melléklet 2019
Felügyelőbizottsági határozat 2020
Közhasznúsági melléklet 2020
Kiegészítő melléklet 2020
Mérleg 2020
Teljességi nyilatkozat 2020
Üzleti jelentés 2020
Független könyvvizsgálói jelentés 2020
2020. évi üzleti terv
2020. évi üzleti terv táblázatok
Jegyzőkönyv 2021
Közhasznúsági melléklet 2021
Kiegészítő melléklet 2021
Beszámoló 2021
Teljességi nyilatkozat 2021
Üzleti jelentés 2021
Független könyvvizsgálói jelentés 2021
2021. évi üzleti terv
2021. évi üzleti terv táblázatok
2022. évi üzleti terv
2022. évi üzleti terv táblázatok
    Üzleti jelentés 2022
    Teljességi nyilatkozat 2022
    Független könyvvizsgálói jelentés 2022
    Közhasznúsági melléklet 2022
    Mérlegbeszámoló 2022
    Kiegészítő melléklet 2022
    Kivonat 2022
2023. évi üzleti terv
2023. évi üzleti terv táblázatok
   
    III.2. Létszám statisztikák +    - 2021. második negyedév
   - 2021. harmadik negyedév
   - 2021. negyedik negyedév
   - 2022. első negyedév
   - 2022. második negyedév
    III.3. +     nem releváns
    III.4. Nettó 5 millió feletti szerződések: táblázat +
Megnevezése (típusa)TárgyaA szerződést kötő felek neve A szerződés értékeHatározott időre kötött szerződés esetében annak időtartamaAz említett adatok változásai
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységCompagnie Marie Chouinard  19 080 € 2013.12.06.-2013.12.07.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységModern Masterpieces LTD  26 000 € 2014.03.06.-2014.03.07.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenység Zeusz Milf Nonprofit Kft.  5 250 000 Ft 2014.06.01.-2014.06.05.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységDV8 Phisychal Theatre £ 35 307 2014.10.01.-2014.10.03.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységCompagnie Non Nova  19 900 € 2015.02.12.-2015.02.14.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységRandom Dance Company  25 000 € 2015.04.24.-2015.04.25.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységAss Compagnie 111  21 350 € 2015.05.08.-2015.05.09.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységMenno Plukker Theatre Agency  22 300 € 2015.09.18.-2015.09.19.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységQuaternaire  29 000 € 2015.11.19.-2015.11.20.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységTao Dance Theater  19 314 € 2016.10.14.-2016.10.15.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységC.I.C.T.  43 000 € 2016.12.14.-2016.12.16.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységMenno Plukker Theatre Agency  22 415 € 2017.04.13.-2017.04.14.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységUltima Vez vzw  23 810 € 2017.11.23.-2017.11.24.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységCirca  25 670 € 2018.05.10.-2018.05.12.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységGravity & Other  31 000 € 2018.09.27.-2018.09.29.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységPeeping Tom npo  26 313 € 2018.10.18.-2018.10.19.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységCCN2  29 195 € 2019.04.19.-2019.04.20.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységMenno Plukker Theatre Agency  31 900 € 2019.05.24.-2019.05.26.-
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységFondation Pour L'art  26 973 € 2020.10.15.-2020.10.28
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységAss Compagnie 111  16 330 € 2021.11.19.-2021.11.20.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységTheater Bremen GmbH  15 000 € 2022.02.11.-2022.02.12
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységCompagnie Marie Chouinard  18 500 € 2022.05.20.-2022.05.21.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységAurora Nova - International Theatre15 871 € 2022.11.03.-2022.11.04.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységMenno Plukker Theatre Agency 28 030 € 2022.04.08.-2022.04.09.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységCentre chorégraphique national du Havre15 250 € 2022.09.15.-2022.09.16.


Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenység Ass Le Phare Centre Choregrap13 381 €2022.09.15.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységAss Compagnie 11120 000 €2023.03.30.-2023.03.31.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységFar From The Norm23 229 €2023.02.23.-2023.02.24.
Vállalkozási szerződéselőadóművészeti tevékenységLaunching Gagarin Kft.5 300 000 Ft 2023.02.11.-2023.02.12.
    III.5. - III.7. +   
III.8. Közbeszerzési információk + 2019. évi eredeti közbeszerzési terv
2022. évi eredeti közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv (2. verzió)
villamos energia beszerzés
MVM villamosenergia szerződés
szcenikai világítástechnikai eszközök beszerzése
Lisys szerződés (szcenikai világítástechnikai eszközök)
2023. évi földgáz beszerzés osszegzés
MVM földgáz-kereskedelmi szerződés
2024. évi közbeszerzési terv
-
TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
Pénztár nyitvatartás:
  • nagytermi előadásnapokon: 17h-22h
  • stúdió- és klubelőadás napokon: 17h-20h30
  • egyéb napokon: 17h-20h
Trafó Galéria nyitvatartás:
  • Előadási napokon 16-22h.
  • Nyitva: kedd-vasárnap: 16h-19h
  • Hétfőnként zárva.
Elérhetőségek
-
  • -
  • Házirend
  • A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

Médiapartnerek

Együttműködő partnerek