Hangover Reading Club #3 - Természet, ökofeminizmus és a józan ész

A Trafó Galéria szombat délelőtti olvasóköre olyan friss elméleti megközelítésekkel és kritikai nézőpontokkal foglalkozik, melyek az emberinél tágasabb világokba és a megszilárdultnak hitt rendszereken túlmutató áramlásokba engednek bepillantást. A felkért kurátorok, művészek vagy elméleti szakemberek által vezetett egyes alkalmak — a Trafó Galéria aktuális kiállításaihoz is kapcsolódva — többek között a poszthumán elméletek, az ökofeminizmus, a queer-ökológiák, a hidrofeminizmus, a spekulatív realizmus és az objektum-orientált ontológia mentén kezdeményeznek beszélgetést.

Az olvasókör következő, harmadik alkalma 2019. november 16-án délelőtt 11:30-kor kezdődik majd, melyet Kiss Kata, Süveges Rita és Zilahi Anna vezetnek majd.

>>> Természet, ökofeminizmus és a józan ész

WE’LL ALL BURN! <<<

„A természet háttérbe szorítása azt jelenti, hogy nem ismerik el az ember bioszférától való függését, az emberiséget különállónak, a természeten kívül állónak tekintik, amely a természetet korlátlan, saját szükségletekkel nem rendelkező forrásként kezelheti. Az uralkodó nyugati kultúra következetesen elnyomta, háttérbe szorította és megtagadta az emberi faj- és létfenntartás világától való függést. Ez az elutasítás fontos tényezője annak, hogy a természettel való fenntarthatatlan bánásmód állandósult, ami a nyugati társadalmak jövőjére nézve óriási veszélyt jelent.”– Mikor már azt hihettük, feminista vívmányként végre leszámoltunk a nő természettel történő együttértelmezésével, a klímaváltozás közbe szól. Nem azért azonban, hogy a női egyenjogúságot lábbal tiporva reakciós romantizálásba kezdjünk, sokkal inkább arra hívja fel a figyelmünket, hogy a természetfogalom, amelyben eleddig gondolkodtunk, az emberi önértelmezés öntetszelgő illúziója csupán. Nem a természet emancipációjáról kell beszélnünk, sokkal radikálisabb elképzelésekkel szükséges kísérleteznünk, ha immár nemcsak az önértelmezésünk, kivívott, illetve kivívandó jogaink forognak kockán, de a jövőnk éghet el a globális felforrósodás tüzén.

Az olvasókör-workshopot Kiss Kata, Süveges Rita és Zilahi Anna vezetik. Kiss Kata a Pécsi Tudományegyetem Kritikai pszichoanalízis doktori programjának hallgatója, főbb kutatási területei a kritikai pszichológia, a kontinentális filozófia, a francia filozófia és a gender studies. Süveges Rita képzőművész alkotómunkája és doktori kutatása az ember természet feletti uralmát vizsgálja az antropocén tájban ökokritikai nézőpontból. Zilahi Anna költő, képzőművész, az emberközpontú gondolkodás feminista kritikája alkotótevékenységének sarkalatos pontjává vált. Süveges Rita és Zilahi Anna az xtro realm művészcsoport tagjai.

Val Plumwood: Ökofeminizmus – feminizmus (részlet)

A Hangover Reading Club-on megbeszélésre kerülő szövegek vegyesen angol és magyar nyelven olvashatók, a beszélgetések pedig magyarul zajlanak. Az egyes alkalmakhoz kapcsolódó szövegeket előzetesen emailen elküldjük az érdeklődőknek (a szövegekért, kérjük, a gallery@trafo.hu címre írjanak). A lassan ébredőkre és kora reggeli piaclátogatókra is gondolva az olvasókör 11.30 órakor kezdődik. Az olvasókör egyes alkalmai, bár kapcsolódnak egymáshoz, nem egymásra épülnek, így bármelyik alkalommal lehet csatlakozni.

A sorozat ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Hangover Reading Club korábbi eseményei, valamint az olvasókör jövőbeli témái és időpontjai a következő linken érhetőek el.

TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
Pénztár nyitvatartás:
  • nagytermi előadásnapokon: 17h - előadás vége + 30 perc, max. 22h
  • stúdió- és klubelőadás napokon: 17h-20h30
  • egyéb napokon: 17h-20h, vasárnap és hétfőn zárva.
Trafó Galéria nyitvatartás:
  • Nagytermi előadásnapokon: 16-22h.
  • Nyitva: szerda-szombat: 16h-19h. Vasárnap: 10h-14h.
  • Hétfőnként és keddenként zárva.
Elérhetőségek
Közérdekű

Médiapartnerek

Együttműködő partnerek