Konferencia: ECHO – A civilizált természet | Esztétika az elméletben és a gyakorlatban

2024. február 2–3-án az ELTE BTK Esztétika Tanszékén működő RCANE környezetesztétikai kutatócsoport szervezésében rendezzük meg a második ECHO konferenciát. Az esemény a 2021-es Vadon – város – virtuális valóság: környezetesztétikai közelítések című e-konferencia, valamint a 2022 őszén a Trafóban tartott ECHO – A természet esztétikai megközelítése című konferencia folytatásaként valósul meg. Célja, hogy a nemzetközi szinten meghatározó és progresszív esztétikai ágazat, a környezetesztétika itthon is egyre nagyobb teret kapjon. Az irányzat törekvései közül az idei ECHO konferencia a természet civilizált és civilizációs megközelítési módjai körüli kérdésekre fókuszál, úgy mint a természeti szép újragondolása a posztantropocentrikus természetesztétika és az etikus környezetszemlélet alapján. Az előadások a történelmi tájolvasatok és ember-környezet koncepciók érvényességét, valamint a természet szerepének új útjait kortárs szempontok alapján vizsgálják. Fókuszban lesz az emberi tekintet természetformáló ereje, a természethez való társadalmilag érett hozzáállás feltételei, valamint a dekolonizációs ökokritika lehetősége az ökológiailag káros gyakorlatokkal és hierarchizáló tendenciákkal szemben.

A természet és az ember alkotta környezet viszonyáról konstruált képzeteink, mítoszaink, elméleteink, de akár az a beszédmód is, amiben ezek testet öltenek, jelentős változásokon mentek keresztül az elmúlt évszázadokban. Hova vezetett minket az emberben élő vágy, hogy formálja, meghódítsa és uralja saját környezetét és a benne élőket? Hogyan lett a létezésünket fenyegető, démonikus erők által uralt természetből élvezeti cikk? Milyen megközelítésmódok, elméletek és gyakorlatok segíthetnek abban, hogy feltáruljon előttünk egy élhető(bb) környezet perspektívája? Mindez csak néhány lehetséges témafelvetés, amely segíthet nekünk abban, hogy rátekintsünk jelen helyzetünkre és számba vegyük a környezetesztétika és társdiszciplínái által kínált kortárs válaszokat.

A konferencia második napjának programját egy kerekasztal-beszélgetés zárja, amely a humanista világnézeten túli természetkép melankolikus aspektusait járja körül.

A konferencián való részvétel ingyenes.

Az esemény a Környezetesztétikai perspektívák című kutatási program (OTKA K-143294) és az ELTE BTK HÖK Tudományos Bizottságának támogatásával kerül megrendezésre.
Együttműködő partner: Trafó Galéria

A konferencia szervezői: Cserhalmi Luca és Lendeczki Kinga

Program

2024. február 2. (péntek)

    1 . szekció. Levezető elnök: Somhegyi Zoltán

10:00-10:10 Felvezető, a konferencia megnyitása
10:15-10:35 Bárány István: A bukolikus tekintet: a természet/vadon megszelidítése
10:40-11:00 Sajó Sándor: A környezet paradoxona
11:05-11:25 Cserhalmi Luca: Túraútvonalak és domesztikált természet
11:30-11:50 Farkas Judit: „Szép a dzsungel, de hol itt a kert?” Etika és esztétika a permakultúrában és az erdőkertekben 
11:55-12:15 Q&A

12:15-13:00 Ebédszünet

Plenáris előadás
13:00-13:40 Weiss János plenáris előadása: A nagyváros fiziognómiája (Megközelítések a 19-20. század fordulóján)
13:40-14:00 Q&A

    2. szekció. Levezető elnök: Csuka Botond

14:05-14:25 Szécsényi Endre: A környezetesztétika és a Stimmung fogalma
14:30-14:50 Papp Zoltán: Szabadságunk visszfénye: Schiller a természeti szépről
14:55-15:15 Popovics Zoltán: „A fák néznek engem” – A kései Merleau-Ponty természetfogalma
15:20-15:40 Q&A

15:40-16:00 Kávészünet

    3. szekció. Levezető elnök: Seregi Tamás

16:00-16:20 Horváth Márk: Az antropocén mint a modernitás új (geo)története
Dipesh Chakrabarty geotörténelem koncepciója
16:25-16:45 Báder Petra: Még a hegy is megszólal: a természeti ágensek narratív szerepe Irene Solà Énekelek, s táncot jár a hegy című regényében
16:50-17:10 Gyuris Kata: A dekolonizációs ökokritika nyomában: Az afrikai táj újraolvasása
17:15-17:35 Eperjesi Nóra és Kiss Kata Dóra: Ökofeminizmus a 8.kerületben - A Szeszgyár múltja és jelene
17:40-18:00 Q&A

2024. február 3. (szombat)

    1. szekció. Levezető elnök: Papp Zoltán

10:00-10:10 Felvezető
10:15-10:35 Csuka Botond: Az ipari fenséges születése: az indusztriális táj esztétikája a hosszú 18. században
10:40-11:00 Juhász Péter: A tájpolitika rövid keletkezéstörténete: A kerttervezés esztétikai forradalma és a tájépítészet politikai esztétikájának kezdetei
11:05-11:25 D. Mohay Borbála: "Félelmet [...], de egyúttal csodálatot" Egy magyar arisztokrata a Peak Cavern-ben
11:30-11:50 Q&A

11:50-12:00 Kávészünet

    2. szekció. Levezető elnök: Cserhalmi Luca

12:00-12:20 Balogh Róbert: A klíma és erdők közötti kapcsolat bizonytalanságai: a történeti olvasat
12:25-12:45 Nemes László: A többfajú dizájn etikája
12:50-13:10 Lendeczki Kinga: Történetek a Donbászról
13:15-13:35 Q&A

13:35-14:45 Ebédszünet

    3. szekció. Levezető elnök: Lendeczki Kinga

14:45-15:05 Gálosi Adrienne: Meghalt az ornamentika! Éljen az ornamentika!
15:10-15:30 Hulesch Máté: Végtelen városok az építészeti képzeletben: a No-Stop City-től a Planet City-ig
15:35-15:55 Somhegyi Zoltán: A (még) nem civilizált városi környezet potenciálja
Esztétikai és urbanisztikai tapasztalatok ott, ahol nem számítanánk rá...
16:00-16:20 Német Mihály András: A város környezete, az erőforrás hatalma
16:25-16:45 Q&A

16:45-17:00 Kávészünet

17:00-18:00 Kerekasztal beszélgetés
Résztvevők: Nemes Z. Márió, Somlyó Bálint, Szentpéteri Márton
Moderátor: Gálosi Adrienne

TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
Pénztár nyitvatartás:
  • nagytermi előadásnapokon: 17h-22h
  • stúdió- és klubelőadás napokon: 17h-20h30
  • egyéb napokon: 17h-20h
Trafó Galéria nyitvatartás:
  • Előadási napokon 16-22h.
  • Nyitva: kedd-vasárnap: 16h-19h
  • Hétfőnként zárva.
Elérhetőségek
-
  • -
  • Házirend
  • A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

Médiapartnerek

Együttműködő partnerek