HÁZIREND

Kedves Látogatóink! A Trafó Kortárs Művészetek Háza sok szeretettel köszönti Önöket!

Házirendünk az Önök érdekeit, kényelmét és biztonságát szolgálja. Kérjük Önöket, vegyék figyelembe és mindenkor tartsák be, illetve az Önökkel érkező gyermekekkel tartassák be házirendünk alábbi szabályait:

 • A Trafó jegypénztára nagytermi előadásnapokon: 17 órától az előadás vége + 30 percig, max. 22 óráig, stúdió- és klubelőadás napokon 20:30-ig, más napokon 20 óráig tart nyitva, illetve a délelőtti/kora délutáni előadások kezdési időpontja előtt 1 órával nyit. Az előadások kezdete előtt fél órával a jegyelővétel szünetel, csak az adott előadásra lehet jegyet vásárolni.
 • Előadásaink, rendezvényeink kizárólag érvényes belépőjeggyel látogathatók. E főszabály alól kivételt képeznek ingyenes programjaink és a Trafó Galéria kiállításai.
 • Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegy/bérlet pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő a vásárlást igazolni tudja. 
 • Számlát csak a vásárlás alkalmával tudunk kiállítani, pénztártól való távozás után erre nincsen lehetőség.
 • Rendezvényeinket mindenki saját felelősségére látogathatja. Felnőtt korú látogatóink felelnek a kíséretükben lévő gyermekek biztonságáért.
 • Az előadásokra késve érkező nézőink helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket nem áll módunkban beengedni. Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen ok miatt távozó néző csak szünetben térhet vissza a helyére. Amennyiben az előadásban nincs szünet, nem áll módunkban visszaengedni.
 • A ruhatár használata ajánlott. A Trafó, illetve a ruhatárt üzemeltető alvállalkozója a ruhatárban elhelyezett ruhákért és értéktárgyakért felelősséget nem vállal. A ruhatár a rendezvényt megelőző 60 perc és a rendezvényt követő 30 perc között tart nyitva az őszi, téli hónapokban.
 • A Trafó fenntartja a műsorváltozás, az időpont, helyszín és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.
 • Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza. Jegyet, a vásárlás módjától függetlenül, más esetekben nem áll módunkban visszaváltani.
 • Rendezvény elmaradása esetén a már megváltott jegyek – a vásárlás helyszínétől és módjától függetlenül – kizárólag a Trafó jegypénztárában, az erről szóló közlemény megjelenésétől kezdődően, a közleményben szereplő határidőig válthatók vissza. 
 • Az előadásokat 3 év alatti gyerekek nem látogathatják. Felnőtteknek szóló előadásaink látogatását 10 éves kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló előadásoknál kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. Amennyiben az előadáson részt vevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a felnőtt előadás vendégeit, nézőtéri kollégáink felszólíthatják a kísérőt, hogy hagyják el a nézőteret. 14 év alattiak a Színház előadásait csak kísérővel látogathatják A műsorunkon szereplő előadások korhatáráról weboldalunkon adunk tájékoztatást. 
 • Az előadások idejére kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjaikat és más, az előadást zavaró technikai eszközeiket.
 • A rendezvényeken a Trafó készíthet kép- és hangfelvételt, amelyen bármely látogató feltűnhet. Az ilyen felvételekkel kapcsolatosan a látogatók semmilyen követeléssel nem élhetnek a Trafóval, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel illetve annak jogos felhasználójával szemben.
 • A Trafó előterében, közönségforgalmi területein kizárólag magáncélú használatra készülő amatőr fényképek, hang-, illetve hang-, és képfelvétel készíthető. Minden egyéb, itt fel nem sorolt esetben a Trafó vezetőségétől kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz, illetve felvételkészítéshez.
 • A rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- és/vagy hangrögzítés szigorúan tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató az ültető személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, az ültető személyzet felszólíthatja az érintett vendéget a nézőtér elhagyására.
 • Bárki, aki az előadás rendjét megzavarja, a többi néző kárára irritáló magatartást tanúsít, illetve zavarja az előadás nézőit, kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a nézőtér elhagyására.
 • Kérjük, ha olyan viselkedést észlel, amely az Ön vagy a Trafó más nézőinek biztonságát veszélyezteti, ezt jelezze a nézőtéri felügyelet felé, akik jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő illetve ilyen viselkedést tanúsító látogatókat az épületből való távozásra felszólítani.
 • Kérjük, hogy minden, a Színház területén történt balesetet, rosszullétet, rendkívüli eseményt nézőtéri munkatársainknak haladéktalanul jelezni szíveskedjenek, lehetővé téve ezzel a gyors intézkedést.
 • Kerekesszékes vendégeink a Színházat csak részben tudják akadálymentesen látogatni, de kollégáink segítenek a nézőtér megközelítésében. Igényüket kérjük, előre jelezzék a színház titkárságán vagy jegyvásárláskor.
 • Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor stb.) és fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos bevinni a Trafó területére.
 • Tilos bevinni a nézőtérre ételt, üvegpoharat vagy üveges italt.
 • A Trafó teljes területén tilos a dohányzás.
 • A látogatók kötelesek a Trafó helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani és óvni. Kérjük, hogy az előírásoknak megfelelően használják a Trafó épületét, illetve annak helyiségeit, berendezéseit és eszközeit!
 • Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogatók kötelesek pontosan betartani a Trafó dolgozói, megbízottai illetve a helyszínre érkező illetékes hatósági személyek utasításait. A felnőtt kísérők kiemelt felelőssége, hogy a felügyeletük alatt álló gyermekek is betartsák a vonatkozó utasításokat biztonságuk érdekében. A menekülési útvonalak elzárása szigorúan tilos.
 • A Trafó területén (ideértve a ruhatárat is) elhagyott értéktárgyakért sem a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., sem egyéb alvállalkozója nem vállal felelősséget.
 • A Trafó dolgozóinak, alvállalkozóinak illetve megbízottainak intézkedései a látogatókra nézve kötelező érvényűek.
 • Felhívjuk látogatóink szíves figyelmét, hogy az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, megfelelő figyelmeztetés után köteles elhagyni a rendezvény és a Trafó területét. Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a jelen házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint. A házirendet megszegő látogató, illetve a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a vonatkozó jogszabályi felelősséget, továbbá a vonatkozó szankciók jogkövetkezményeit.

Szíves együttműködésüket a házirend betartásában előre is köszönjük, és egyben reméljük, hogy hamarosan és minél gyakrabban üdvözölhetjük Önöket programjainkon!

(utolsó frissítés: 2023. 12. 19.)

TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
Jegypénztárunk augusztus 22-ig zárva tart.:
 • nagytermi előadásnapokon: 17h - előadás vége + 30 perc, max. 22h
 • stúdió-, kabin- és klubelőadás napokon: 17h-20h30
 • egyéb napokon: 17h-20h
Trafó Galéria nyitvatartás:
 • Előadási napokon 16-22h.
 • Nyitva: kedd-vasárnap: 16h-19h
 • Hétfőnként zárva.
Elérhetőségek

 • A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

Médiapartnerek

Együttműködő partnerek