Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. május 23-tól

Jelen tájékoztató a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. (továbbiakban: Trafó) adatkezelési és adatvédelmi elveit rögzíti.

1.         Az adatkezelő adatai:

Név: Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 41.
Telefon: 215-1707
Cégjegyzékszám: 01-09-917855
Adószám: 21455584-2-43
E-mail: trafo@trafo.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1094 Budapest, Liliom u. 41., +36-1-215-1707, trafo@trafo.hu munkanapokon 10.00 és 16.00 között

2.         Az adatkezelés célja:

Trafó kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai nyújtásához szükséges.

3.         Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

4.         Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az érintett adatait addig kezeli, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Érintett ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen illetve a www.trafo.hu honlapon. A leiratkozás időpontjától érintett nem kap további tájékoztatást.

5.         Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:

A Trafó a személyes adatok kezelésére harmadik fél közreműködését igénybe veheti, azzal a feltétellel, ha a harmadik fél adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.
A Trafó programjaira történő internetes jegyvásárlás során a személyes adatok (név, telefonszám, e-mailcím, lakcím) megadása szükséges. Adatfeldolgozó: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-736766).
A Trafó által meghatalmazott adatfeldolgozó a hírlevelek tekintetében a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az információkat. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Trafó a hírlevelek tekintetében felhasználóitól kizárólag e-mailcímet kér, mely a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

6.         Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása:

Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 4. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a trafo@trafo.hu email címre küldött megkeresés útján. Érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást trafo@trafo.hu címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

7.         Jogérvényesítési lehetőség:

Amennyiben érintett úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.         További tájékoztatás:

Trafó a www.trafo.hu weboldalon ún. cookie-kat vagy sütiket használ a felhasználói élmény javítása és az anonim látogatottságmérés érdekében.

TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
Jegypénztárunk augusztus 22-ig zárva tart.:
  • nagytermi előadásnapokon: 17h - előadás vége + 30 perc, max. 22h
  • stúdió-, kabin- és klubelőadás napokon: 17h-20h30
  • egyéb napokon: 17h-20h
Trafó Galéria nyitvatartás:
  • A Trafó Galéria 2024 szeptemberéig nyári szünet miatt zárva tart.
  • -
  • -
Elérhetőségek

  • A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

Médiapartnerek

Együttműködő partnerek